Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelse


Åse Rognmo, ordförande 

idakarin.ro@gmail.com

Elisabeth Romefors, 1:a vice ordförande 

elisabeth.romefors@telia.com

Inger Norstedt, kassör

inger.norstedt@telia.com

Monica Paulson, sekreterare

Birgitta Gedeborg, ledamot (kamratverksamhet)

birgitta.gedeborg@gmail.com 

Lena Cederlid, ledamot
Gabriela H Peltonen, ledamot
Maja Elmquist, ledamot
majaelmquist@hotmail.se

 

Redaktörer
Idla Nytt 

Marie-Louise Lavén, m.laven@ownit.nu och Elisabeth Romefors, elisabeth.romefors@telia.com


Webb 

Vid frågor om idla.se, kontakta lena.cederlid@gmail.com eller elisabeth.romefors@telia.com

 

Övrig information om Föreningen Idla

Föreningen Idla - Gymnastik

c/o Norstedt, Tullgårdsgatan 8
116 68 Stockholm

E-post: foreningenidla@gmail.com

 
Instagram