Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hässelby
Hässelbyhallen
Yvonne Albanese, Maria Albanese och Gabriella H. Peltonen
Adress: Köpingsvägen 22, Hässelby villastad. Ingång 5, skolans gymnastiksal.
Kontakt: hasselby.foreningenidla@gmail.com 

Förskolebarn 4-5 år

På lördagar leder Maria Albanese och Angelica Ståhl en grupp för förskolebarn 4-5 år. Här ges barnen möjlighet att i egen takt träna upp sin motorik samt i lekfulla former öva sin kroppsuppfattning, koncentration och förmåga att samarbeta. Träningen syftar till att ge barnen en bra grund för vidare rörelseutveckling och passar för både flickor och pojkar. Barnen ska ha fyllt 4 år vid terminsstart.


6-8 år 

Barnen får i egen takt träna sin motorik, koncentration och förmågan att samarbeta. Leken genomsyrar övningarna och de lär känna och använda bollen och utveckla sin rörelseförmåga. Vi lär oss lätta rörelsekombinationer till musik. Träningen är inte bara fysisk utan ska också verka till att bygga upp känslan för musik och rörelse.  På lördagar håller vi en grupp för 6-8 åringar under ledning av Maria Albanese och Angelica Ståhl. 


Flickor 9-12 år 

På måndagar leder Yvonne Albanese och Gabriela H. Peltonen en grupp för flickor 9-12 år. Träningen är mer fokuserad på att träna rörelseskickligheten. Bollen är ett utmärkt medel för att träna rörlighet och koordination och här har vi både en och två bollar. Idla arrangerar även Idlaläger för att träna och ha kul med sina Idlakompisar.

 

 
Instagram