SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
”Ju friare och mer okomplicerat en rörelse utförs, desto vackrare blir den”

Idlametoden och Idlapedagogiken.

Idlametoden är en grundmetod för träning som kan anpassas efter ålder och skicklighetsnivå och passar såväl vuxna som barn.

Träningen utgår ifrån en helhetssyn på människan och bygger på en funktionell rörelseträning och människans naturliga grundrörelser, bl.a. gång och löpning.

En funktionell rörelse är tredelad. Från utgångsläget inleds den med en impuls, följs av utförandet och avslutas med efterrörelse och flyter sedan samman till en helhet, ett rörelseflöde. För att förtydliga: se hur en katt hoppar. Den kryper ihop och kraftsamlar inför hoppet, skjuter ifrån, hoppar, och landar sedan mjukt och sviktande på tassarna. Sällan skadar den sig. Den funktionella och naturliga rörelsen uppnår vi när vi satsar för fullt, var och en efter sin förmåga och går in i träningen med liv och lust.

 

Träningen syftar till rörelsestimulans genom att nå fram till en ”kroppskänsla”. Det innebär att man lära känna sin kropps fysiska möjligheter och begränsningar. Idla är en träning för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande. Det är inte frågan om att pressa kroppen till skadliga ytterligheter.

Inlevelsen i rörelseutförandet är viktig. Det är den som ger den fulländade  rörelseglädjen.

 

Rörelsekvalitet är ett av våra honnörsord. Det viktiga är inte vilka rörelser vi utför utan hur vi gör dem. När man behärskar en rörelse, dvs. utför den med såväl inlevelse som med ett rörelseutslag anpassat efter den egna kroppen och på ett funktionellt och naturligt sätt blir det en upplevelse av harmoni och skönhet.

Rytmisering och musik har stor betydelse i vår träning. De ger inspiration, inlevelse och rörelseflöde i utförandet. Rytmiska arbetsramsor och arbetssånger har använts sen urminnes tider för att underlätta kroppsligt arbete. Rytmisering med hjälp av betonat medtalande, hand- och fottakteringar underlättar all inlärning.

Musik kan ge både takt, rytm och känsla och inspirera deltagarna att nå fram till ett funktionellt rörelsemönster. Därför är det viktigt med musik som är i samklang med rörelserna och ger rytmiskt stöd och inspiration.

 

Bollen är ett viktigt redskap i Idlaträningen. Bollen är ett urgammalt lekredskap som är känt och älskat över hela världen. Bollen lockar till lek och när vi fokuserar på den leder vi bort uppmärksamheten från vår kropp och våra eventuella koordinationssvårigheter.

Vi måste öva oss att umgås med bollen och när vi lärt oss det öppnas en ny intressant rörelsevärld. Bollen kan vara både följsam och oberäknelig. Den har ett eget liv. Den rullar, studsar, hoppar åt alla möjliga håll och utgör därför ett oöverträffat redskap när det gäller att träna upp spänst och skicklighet, uthållighet, snabbhet och ett funktionellt rörelsemönster.

Med bollens hjälp blir rörelserna synliga för deltagaren. Bollen förstorar och förlänger rörelseförloppet. I rörelseträningen uppfattar vi bollen genom syn, känsel och hörsel. Den är också ett viktigt redskap för rytmisering och underlättar inlärning av rörelser. Framförallt är bollen viktig inom barnträningen. Genom lek och övning med boll tränar barnen kroppsuppfattning, motorik och perception. Barnet utvecklar förmågan att bedöma avstånd, riktning, och rummets olika dimensioner. 


Träningen börjar med grundträning och svårighetsgraden byggs upp successivt. Inlärning av nya rörelser börjar med att deltagaren ”tittar av” en rörelse och gör sig en bild eller en rörelseföreställning av den innan hon/han härmar den. Därefter ges korrektur individuellt eller i grupp. När det gäller barn är vi sparsamma med korrektur. Men det är viktigt att förklara vilket syfte varje rörelse har.

När vi lär ut koordinationskrävande rörelser (rörelser samordnade på ett ändamålsenligt sätt) börjar vi med att visa hela rörelsen, för att sedan gå in på detaljerna. Tekniken har betydelse, men inlevelsen betyder minst lika mycket.

Gruppdynamiken är en del i undervisningsmetoden och träningen anpassas till hur individen och gruppen utvecklas tillsammans.

Träning, anpassad efter förmåga, är något man bör ägna sig åt under hela sitt liv. För att hålla sig i god form bör man träna alla de fem fysiska grundegenskaperna; uthållighet, styrka, snabbhet, koordination och rörlighet. Det är aldrig för sent att börja men det är speciellt viktigt att börja träna motorik och koordination i unga år eftersom de är kroppens ”kapitalvaror” som i stor utsträckning behålls livet ut. De andra grundegenskaperna är i högre grad förgängliga och behöver ständigt underhållas.

”Åldrandet börjar inte i ansiktet utan i benen” sade Ernst Idla. Att träna upp fotens rörlighet och styrka är viktigt och därför tränar vi ofta barfota. När det gäller barnens träning är det en självklarhet, medan fötterna kan behöva stöd längre upp i åldrarna.

 

Ernst Idla blev genom sin rörelsemetod, Idlametoden, en förnyare av rörelsepedagogiken i Sverige. Idlaflickorna blev ett känt begrepp och berömda för sina naturliga, harmoniska rörelser. Ernst Idlas storhet ligger dock i att hans metod är till för varje barn och vuxen, oavsett ålder, och att vi alla genom denna metod kan förbättra vår motoriska intelligens och vårt välbefinnande.

 


 
Följ oss på Instagram